acz-logo

    AERO CLUB ZEELAND

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het  lidmaatschap is voor iedereen die naast gezelligheid en georganiseerde vliegactiviteiten, ook graag gebruik wil maken van het clubgebouw voor het voorbereiden van een vlucht of een gezellige debriefing na de vlucht. Als u lid wordt, ontvangt u een digitale sleutel op uw smartphone welke u toegang verschaft tot het clubgebouw.

Geen brevet, geen probleem, de club heeft meerdere instructeurs  om jou volledig op te leiden voor een PPL brevet.

Het lidmaatschap bedraagt € 165,- per jaar, welke naar rato wordt gefactureerd en éénmalig inschrijfgeld van € 95,-

Donateur

Als donateur kunt u de de luchtvaartsfeer op snuiven en gezellig mee doen met evenementen, feesten en de maandelijkse “Happy Hour” op de club.

Het donateursschap bedraagt € 55,- per jaar, welke naar rato wordt gefactureerd.

Algemeen

Adres

Contact

Bank

Bevoegdheid

Vrijwilligerswerk

Een vereniging vormen alle leden samen. Wij vinden het vrijwilligerswerk dan ook een belangrijk speerpunt. Vrijwilligerswerk geeft kansen, het levert je wat op: je leert mensen binnen de vereniging kennen, je doet ervaringen op en kan kwaliteiten uitproberen en ontwikkelen die je op andere terreinen weer kunt in zetten.

Geef hieronder aan waar je belangstelling en mogelijkheden liggen, bv. 

  • Bestuur
  • Coördinatie bardienst
  • Foto's maken bij activiteiten
  • Hand-en-spandiensten
  • Koken bij activiteiten
  • Medische ondersteuning, EHBO
  • Onderhoud gebouwen
  • Onderhoud tuin
  • Ondersteuning instructie
  • Organisatie van activiteiten

Zo heeft het bestuur wat meer inzicht in de kwaliteiten die in het ledenbestand beschikbaar is. Het betreft alleen een registratie die je altijd nog zelf kunt wijzigen via je account op onze website. Je wordt ook niet zomaar ingedeeld. Al het vrijwilligerswerk is bij ons echt vrijwillig.

Privacyverklaring

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt op 1 december automatisch verlengd tenzij je daarvoor hebt opgezegd: in dat geval stopt je lidmaatschap per 31 december. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd. 

De facturatie van de contributie geschied naar rato van de aanmeldingsmaand. Daarnaast wordt er éénmalig € 95,- inschrijfgeld berekend.


Let op: na verzenden ontvang je een mail met een link om deze inschrijving te activeren!

LidmaatschapBeveiligingscode Beveiligingscode